Palvelut

Päällystys-, kallionrakennus- ja murskaustyöt sekä materiaalin jalostustyöt

 • Avo- ja kanaalilouhinta
 • Kivi- ja maa-ainestoimitukset
 • Muut louhintaan tai maa-aineksen jalostamiseen liittyvät työt

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä

 • Vesistöjen kunnostustyöt

Maanrakennustyöt

 • Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
 • Maanrakentamisen alue- ja pihatyöt

Purkutyöt

 • Tavanomaiset purkutyöt

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt

 • Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät
 • Vesi- ja viemärijohtolinjat
 • Teollisuuden ja yhdyskuntien runkolinjat
 • Kaapelityöt

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut

 • Konepalvelut
 • Kuljetuspalvelut

Pääurakointipätevyydet

 • Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi

  • Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot
  • Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt
  • Pääurakointi; tiet ja kadut
PL_LOGO_Somersora_Oy_FI_423542_web
RALA_patevyys_RGB
rala_laatu_RGB[1]
LK_valkoinen_rgb